https://youtu.be/Lv0nEQzDigc

TV prispevek "Kick off meeting EDUKA2"

Datum
Predstavitev
Predstavitev projekta EDUKA2 in projektnih dejavnosti v sklopu kick-off meeting-a dne 12. oktobra 2017 v dvorani Tessitori v Trstu.
Vir
TG RAI FVG