Izobraževanje o čezmejni didaktiki za delo s čezmejnimi razredi

Delovni sklop
3.2
Stopnja šole
osnovna in 1. stopenjska srednja šola v Italiji; osnovna šola v Sloveniji
Osebe
Baloh Barbara; Bogatec Norina; Bratož Silva
Ciljne skupine
učitelji
Predstavitev
Izobraževanje o čezmejni didaktiki za delo s čezmejnimi razredi (4 ure): predstavili bomo učne enote za različna predmetna področja, ki omogočajo učencem, da spoznajo celovitost čezmejnega območja med Slovenijo in Italijo ter se soočijo s potrebo po zaščiti njegovega naravovarstvenega, arhitektonskega, arheološkega, zgodovinsko-kulturnega, umetnostnega in jezikovnega bogastva. Dejavnosti spodbujajo srečanja in izmenjave na čezmejnem območju ter rabo interaktivnih in multimedijskih orodij.

Predavatelji: doc. dr. Barbara Baloh (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem), izr. prof. dr. Silva Bratoš (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem), Norina Bogatec (Slovenski raziskovalni inštitut SLORI), učitelji sodelujočih šol.

Koledar srečanj:
- 12. 2. 2019: Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (v slovenščini)
- 26. 2. 2019: VŠ pri Sv. Jakobu, Trst (v slovenščini)
- 28. 2. 2019: VŠ G. Lucio, Milje (v italijanščini)
- 7. 3. 2019: Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (v italijanščini)
- 15. 3. 2019: VŠ Gorica (v slovenščini)

Prijave na posamezno izobraževanje zbiramo:
- za učitelje in profesorje v Italiji:
a) prek spletne platforme SOFIA (www.istruzione.it/pdgf) – za pedagoške delavce, zaposlene za nedoločen čas;
b) po mailu eduka2@slori.org – za vse ostale pedagoške delavce.
- Za učitelje v Sloveniji: spletna prijava preko CVŽU UP PEF, https://goo.gl/forms/6ultaoRX0mvN3WVv1.
Jezik
italijanski; slovenski