https://youtu.be/k6oTjAmaulI
https://youtu.be/FeFIhjLWXEY
https://youtu.be/EEzQ3JuEI8Y
https://youtu.be/Fsk24Itm8s8
https://youtu.be/tLbUdfVhcWE
https://youtu.be/l72uc_wlLHg
https://youtu.be/ceAKhBPVoAE

E-izobraževanje za potrebe poučevanja slovenščine na srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italji

Delovni sklop
3.2
Stopnja šole
drugostopenjske srednje šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji; prvostopenjske srednje šole s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji
Osebe
Grgič Matejka
Ciljne skupine
profesorji; starši
Predstavitev

E-izobraževanje sestavljajo 3 sklopi. 

Prvi sklop Pouk manjšinskih jezikov: lažni miti, najpogostejše napake in novi izzivi (v treh delih) ponuja osnovne informacije o najnovejših modelih in metodologijah oz. o najsodobnejših raziskavah s področja didaktike jezikov v čezmejnih okoljih. 

Drugi sklop Gradivo za pouk slovenščine na šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji: izhodišča in cilji (v treh delih) je namenjen spoznavanju izhodišč, metodoloških okvirov in ciljev gradiva, ki je bilo izdelano v sklopu projekta EDUKA2.

Tretji sklop obsega predstavitve posameznih učnih enot, ki smo jih izdelali v sklopu projekta EDUKA2:

Predstavitve ponujajo praktična navodila in nasvete za profesorje ter sugestije, kako praktično uporabiti (in po potrebi nadgraditi) pripravljeno gradivo.

Jezik
slovenski