V izložbi

V tem delu spletne strani EDUKA2 najdete gradivo za promocijo in diseminacijo projekta: pregled tiska, tiskovna sporočila in članke, objavljene v italijanskem, slovenskem in furlanskem jeziku; televizijske in radijske prispevke o projektu; informativno gradivo o projektu; znanstvene objave.