Avtorske pravice
Vse vsebine tega spletnega mesta (besedila, grafika, datoteke, slike in drugo) so zaščitene s predpisi o avtorskih pravicah. Dokumente, slike in druge datoteke, ki jih vsebuje to spletno mesto, je mogoče prenesti (download) izključno za osebno in nekomercialno uporabo. Za komercialno uporabo bo morala biti – popolna ali delna – reprodukcija, predhodno pooblaščena.

Uporaba spletnega mesta
V nobenem primeru projektu Eduka2 ne bo mogoče pripisovati odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi izhajala neposredno ali posredno iz vstopa v spletišče, iz nesposobnosti ali nemožnosti vstopa vanj ali iz uporabe v njem vsebovanih novic.
Eduka2 si pridržuje pravico do spreminjanja vsebin spletnega mesta v katerem koli trenutku in brez predhodnega obveščanja.

Dostop do drugih povezanih spletnih mest
Eduka2 ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino spletnih mest, na katera je mogoče vstopiti prek povezav, prisotnih v njenem spletnem mestu; te povezave so dane na razpolago samo kot usluga uporabnikom spleta.
Dejstvo, da Eduka2 daje na razpolago te povezave, ne pomeni odobravanja ustrezajočih spletnih mest, zato zavrača kakršno koli odgovornost v zvezi z njihovo kakovostjo, vsebino in grafično podobo.
Poleg tega Eduka2 ne daje nobenega jamstva glede programske opreme, prisotne na teh zunanjih spletnih mestih, in torej ne more zagotavljati njihove kakovosti, varnosti in združljivosti s sistemi v uporabi.

Varstvo osebnih podatkov
Eduka2 jamči, da je obdelava podatkov, ki jih prejme prek elektronske pošte ali elektronskih modulov, v skladu z določili veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov (glejte oddelek Varstvo osebnih podatkov).