To spletno mesto je bilo zasnovano z namenom čim boljše uporabnosti in dostopnosti spletnih strani. Zagotavljanje dostopnosti informacij invalidom je ne le zakonska obveznost organov javne uprave, temveč tudi temelj za izboljšanje kakovosti internetne komunikacije. Spletni portal je bil zasnovan tako, da je v skladu z 22 zahtevami Zakona št. 4 z dne 9. januarja 2004 o "določilih za olajševanje dostopnosti informacijskih orodij invalidom" in v skladu z direktivama W3C o XHTML 1.0 Strict in CSS 2. Upoštevani so naslednji predpisi in standardi: - Smernice italijanskega nacionalnega centra za informacijske sisteme v javnem sektorju (CNIPA);
- Smernice glede dostopnosti W3C (Projekt WAI);
- Standardi dostopnosti ISO. Študija dostopnosti vsebuje tehnični vidik ter vidik percepcije in razumevanja.

Preveritev teh različnih vidikov omogoča, da se spletnemu mestu dodeli ocena nivoja dostopnosti (na podlagi navodil WAI). S tehničnega vidika so spletne strani:
- izdelane v skladu z XHTML 1.0 Strict;
- urejene z uporabo slogovnih listov CSS;
- brez nedostopnih okvirov, objektov java ali flesh;
- izdelane z znaki s prilagodljivo velikostjo;
- izdelane tako, da je po njih mogoče pravilno krmariti z orodji za podprto krmarjenje.

Kar se tiče vidikov razumljivosti, uporabnosti in enostavnosti krmarjenja smo skušali poenotiti strukturo spletnega mesta, ohranjajoč glavno krmarjenje v smeri desno in sekundarno krmarjenje v smeri levo; poleg tega smo poskušali vselej zagotoviti napotek o položaju, na katerem se nahaja uporabnik. Posamezni oddelki spletnega mesta želijo posredovati jasno razumljivo razčlenitev vsebin in omogočati učinkovito krmarjenje.

Krmarjenje s tipkovnico – Accesskey (hitre povezave)
Tipke za hitri dostop omogočajo aktivacijo povezav s specifičnimi stranmi ali točkami v dokumentu z izključno uporabo tipkovnice, brez miške. Za aktivacijo povezave je treba držati pritisnjeno fiksno tipko in obenem pritisniti tipko za hitri dostop, ki je dodeljena izbrani povezavi. Razpoložljive kombinacije so:
ALT+1 Vstop v nadrejeni oddelek s povezavo do domače strani;
ALT+2 Vstop v stolpec na levi;
ALT+3 Vstop v stolpec na desni, kjer se nahajajo povezave do predstavitvenih strani spletnega mesta;
ALT+4 Neposredni dostop do vsebine menija v nogi strani (footer);
ALT+5 Neposredni dostop do vsebine strani Dostopnost.

Opombe
Za uporabnike, ki krmarijo v okolju PC Windows, je fiksna tipka ALT. Za uporabnike računalnikov Macintosh je fiksna tipka CTRL (jabolko). Za uporabnike brskalnika Amaya je fiksna tipka lahko ALT ali CTRL, odvisno od nastavljenih preferenc. Uporabniki, ki krmarijo z brskalnikom Internet Explorer, naj za dostop do vsebin, povezanih s tipkami za hitri dostop, pritisnejo na tipko "Enter". Drugi uporabniki bodo lahko dostopali neposredno do vsebin, povezanih s tipko za hitri dostop. Zastareli brskalniki ne omogočajo krmarjenja s tipkovnico.

Grafika, kontrast in slabovidnost
Grafično oblikovanje je bilo zasnovano z namenom čimbolj prijetne in hitre uporabe in lahkega pomnjenja. Spletno mesto je bilo že v fazi grafičnega oblikovanja zasnovano s posebno pozornostjo v zvezi s kontrastom; mogoče je tudi povečati znake, za močno slabovidnost pa se priporoča uporaba slogovnega lista z močnim kontrastom, ki je že na voljo. Aktivirati ga je mogoče s klikom na geslo "Močen kontrast", ki se nahaja spodaj v nogi strani.

Uporaba tabel
Glavna struktura je bila zasnovana v načinu "tableless" (brez uporabe tabel za oblikovanje). Mogoče je, da nekateri oddelki še vsebujejo nekaj starih tabel, ki pa bodo v najkrajšem možnem času pretvorjene.

Prožno prilagajanje vsebine strani
Oblika in besedilo posamezne strani se prilagajata velikosti uporabljenega okna brskalnika brez prekrivanja elementov ali izgube informacij; to velja tudi v primeru spreminjanja dimenzij, povečanja ali pomanjšanja območja vizualizacije ali znakov glede na prednastavljene vrednosti teh parametrov.

Povečava znakov
V meniju brskalnika je mogoče spremeniti velikost znakov besedil, ki so prisotna na straneh spletnega mesta. Če krmarite z brskalnikom Internet Explorer za povečanje ali pomanjšanje znakov sledite postopku: pogled > velikost besedila > izbira velikosti.
V primeru brskalnikov, kot so Mozilla, Firefox, Netscape: pritisnite hkrati tipko CTRL in tipko plus (+) za povečanje oziroma tipko minus (-) za pomanjšanje znakov. Pri teh brskalnikih je isto funkcijo mogoče aktivirati iz menija: pogled > povečava > izberite povečanje oziroma pomanjšanje.
V primeru brskalnika Opera je predvidena ista funkcija hitre povečave (CTRL in tipka plus ali minus) oziroma v meniju brskalnika: pogled > zoom.

Slike in povezave
Vsaka slika, ki jo vsebuje spletno mesto, je opremljena s kratkim opisom njene vsebine (besedilna alternativa). Povezavi so po potrebi opremljene z napisom, ki pojasnjuje njihovo funkcijo. Če kazalnik miške postavite na povezavo, se prikaže pojavno okence z opisom (tooltip), bralniki zaslona (npr. Jaws) pa preberejo napis, ki je dodeljen povezavi. 

Tabindex (krmarjenja s tipkovnico)
Uporabljena je bila ureditev krmarjenja s pomočjo tipke "TAB" in posodobljena arhitektura strani naj bi omogočala urejeno in pravilno krmarjenje.

Obvestilo
V primeru težav dostopnosti, napak na spletnih straneh, predlogov ali informacij se je mogoče obrniti na uredniško središče, ki je pristojno za urejanje spletnega mesta. Vabimo vas torej, da nam sporočite morebitne težave z dostopnostjo naših spletnih strani, da bomo lahko čim hitreje ukrepali in vam ponudili boljše usluge.