https://youtu.be/8M9tTqfYmb8

Flaba par gno fradi piçul (Pravljica za mojega bratca)

Delovni sklop
3.1.3
Tipologija datoteke
učne enote
Stopnja šole
osnovna šola v Italiji; vrtci v Italiji
Osebe
Felcher Stefano; Martini Serena; Trevisani Lorena
Vključeni razredi
zadnje leto vrtca in prvi razred osnovne šole
Ciljne skupine
5-7 letni otroci; učitelji
Predmeti
književnost; tehnologija; umetnost
Vsebine
• Pripoved v obliki enostavnega kratkega literarnega besedila.
• Retorične figure oz. posebnosti pesniškega izražanja: rime, metafore ipd.
• Spodbujanje ustvarjalnosti z jezikovnimi igrami in podobami.
• Opazovanje podob in umetnin.
Predstavitev
Učno enoto sestavljajo:
1. Učna priprava;
2. podroben opis pouka, vaj in gradiva;
3. didaktično gradivo;
4. preverjanje in ocenjevanje;
5. pedagoški dnevnik;
6. slikovno gradivo.

Namen učne enote je nuditi otrokom estetski užitek ob literarni stvaritvah in jim pomagati pri interpretaciji poezije s pomočjo pesmi Giorgia Ferige Flaba par gno fradi piçul, ki se z različnih vidikov približuje otrokovemu doživljanju. Dejavnost sprva predvideva t. i. uvodno motivacijo, otroci v tišini poslušajo, zatem pa postanejo tudi sami dejavni in vedno bolj sodelujejo. Dejavnost sestavljajo različne faze:
• branje na glas;
• učenje ob poslušanju;
• besedne igre;
• krativno povezovanje besed in podob.

Klikni na spodnjo povezavo in si oglej posnetek o izvedenih dejavnostih:
https://vimeo.com/277404626
(password/geslo: flaba). 
Jezik
furlanski; italijanski