Hrana (za vrtec)

Delovni sklop
3.1.3
Tipologija datoteke
učne enote
Stopnja šole
vrtec s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji
Osebe
Brezigar Sara; Burolo Sara; Cesar Biserka; Croselli Martina; Derganc Ester; Grafenauer Danijel; Zver Sofija
Vključeni razredi
vrtec (otroci stari od 3–6 let)
Ciljne skupine
3–6 letni otroci; starši; učitelji
Vsebine
Poimenovanje hrane in pijače, usvajanje besedišča, ki se nanaša na hrano oz. uživanje hrane. Obravnavano temo otroci spoznavajo prek dramatizacije zgodbe. Razumejo pomen uživanja zdrave prehrane.
Predstavitev
Otroci usvajajo besedišče v povezavi s poimenovanjem hrane in pijače, spoznavajo besede za dejanja (jem/pijem, kuham, pečem, mešam, hočem/nočem, bom/ ne bom, ni mi všeč/všeč mi je, želim/ne želim itd.), usvajajo samostalnike, ki se nanašajo na jedilni pribor, spoznavajo besede za dejanja v zvezi z uživanjem hrane (jesti, piti, žvečiti, požirati, ugrizniti, itd.). Otroci povezujejo vzrok in posledico (Jem, zato da rastem.). Spoznavanje poteka prek igre, opazovanja, petja itd.
Kot prikaz navedenih aktivnosti je posnet krajši film z naslovom Zajčki in mame, kjer otroci usvajajo navedene učne cilje.

Klikni in si oglej e-izobraževanje o poučevanju slovenščine kot J1 v Italiji.
Jezik
slovenski