https://youtu.be/FYhK4IOvrqw

I cavalîrs a àn il non cun se (Sviloprejka in njeno ime)

Delovni sklop
3.1.3
Tipologija datoteke
učne enote
Stopnja šole
osnovna šola v Italiji
Osebe
Martini Serena; Tedeschi Angela
Vključeni razredi
drugi in četrti
Ciljne skupine
7–8 letni učenci; 9–10 letni učenci
Predmeti
matematika; naravoslovje; športna vzgoja; umetnost; zgodovina
Vsebine
• Različne razvojne faze
• Pomenljivi trenutki sviloprejkinega življenja
• Preobrazba sviloprejke
• Priprava slikovnega in multimedijskega gradiva
• Govorica stripov
Predstavitev

Učno enoto sestavljajo:
1. Učna priprava;
2. podroben opis pouka, vaj in gradiva;
3. didaktično gradivo;
4. preverjanje in ocenjevanje;
5. pedagoški dnevnik;
6. slikovno gradivo;
7. bibliografija.

Namen učne enote je prikazati otrokom pomen gojenja sviloprejke v Furlaniji in proizvajanje svile. Otroci so si ogledali gojenje sviloprejke, nato so sledile skupinske dejavnosti in vaje v razredu, s katerimi so razširili svoje besedišče. Preizkusili so se v branju in pisanju furlanščine.

Klikni na spodnjo povezavo in si oglej posnetek o izvedenih dejavnostih:
https://vimeo.com/272999897
(password/geslo: CAVALIIRS).

Jezik
furlanski; italijanski