https://youtu.be/JWr1DYd7wlA

L'aur da la fatorie: lis bestiis! (Zlato na kmetiji: živali)

Delovni sklop
3.1.3
Tipologija datoteke
učne enote
Stopnja šole
osnovna šola v Italiji
Osebe
Nassutti Tamara; Piccoli Cornelia
Vključeni razredi
prvi
Ciljne skupine
6–7 letni učenci; učitelji
Predmeti
državljanska vzgoja; glasbena vzgoja; italijanščina; matematika; naravoslovje; umetnost; zemljepis
Vsebine
• Spoznavanje živali na kmetiji: njihove telesne značilnosti (telo, sledi), kako se gibljejo in oglašajo, prehranjevanje, razlikovanje med samci in samicami, valjenje in kotenje.
• Razmislek o odnosu med človekom in živalmi: kako uporabljamo hrano živalskega izvora, kje redimo živali ipd.
• Orientacija v prostoru.
• Številke.
• Množice, klasifikacije in upodobitve prostora in poti s pomočjo mrež.
Predstavitev
Učno enoto sestavljajo:
1. Učna priprava;
2. podroben opis pouka, vaj in gradiva;
3. didaktično gradivo;
4. preverjanje in ocenjevanje;
5. pedagoški dnevnik;
6. slikovno gradivo.

Predstavili smo lutko Nono Vigji, ki otrokom v furlanščini pripoveduje in predstavlja različne izkušnje, oni pa ob tem aktivno sodelujejo. Prve dni v šolskem letu so bili otroci na izletu v naselju Toppo (blizu kraja Travesio). Tam so si ogledali razstavo L’oro vert da la nestra mont, na podlagi katere smo izbrali naslov dejavnosti v furlanščini L’aur dai colôrs, ki ga izvajamo v tem šolskem letu. Osredinili smo se na besedo zlato – aur, ki označuje dragocenost barv v naravi in darov, ki jih človek prejema od narave. Barve so izhodišče dejavnosti v furlanščini, saj so dragocene kot zlato in del naravnih elementov, ki so nepogrešljivi za življenje: il maron da lis cjastinis, il vert da la jerbe, il narançon da la panole, il blanc da la nêf e dal lat. Upoštevamo tudi barve živali, predvsem tistih na kmetiji, ki jih redimo v prehrambene namene. Naslov učne enote je L’aur da la fatorie: lis bestiis!. Začne se z obiskom kmetije “La contrada dell’oca” v kraju Fanna. Otroci so tu spoznali živali, ki jih običajmo redimo na kmetijah. To so gosi, race, kokoši, krave in ovce ter živali, ki so zaščitene in so različnega izvora. Izkušnja spodbuja razmišljanje o odnosu med človekom in živalimi. Človek je pri skrbi za živali ponižen in spoštljiv, da se lahko od živali veliko nauči. Otroci so predli volno rejenih ovc in oblikovali kroglice iz klobučevine, s katerimi so izdelali ovčjo dlako na kartonasti ovci. Končni izdelek je izraz sodelovanja in prizadevanja vseh in priča o pomenu skupinskega dela.
Jezik
furlanski; italijanski