https://youtu.be/HLG21G3L77o

La poesie e il viaç (Poezija in potovanje)

Delovni sklop
3.1.3
Tipologija datoteke
učne enote
Stopnja šole
prvostopenjska srednja šola v Italiji
Osebe
Bello Donatella; Di Gleria Cristina
Vključeni razredi
drugi
Ciljne skupine
12–13 letni učenci; učitelji
Predmeti
književnost; tehnologija; umetnost
Vsebine
• Poezija in razlikovanje med označevalcem oz. označencem in denotivnim oz. konotativnim pomenom.
• Struktura poezije: vrstica, kitica, grafična struktura, zlogi, rime in metrika.
• Pesniški jezik: retorične figure po glasovih (asonanca, konsonanca, onomatopeičnost, aliteracija), pomenu (podobnost, metafora in personifikacija) in sintaksi (inverzija, anafora).
• Oblikovanje parafraze.
• Pomen poezije in njena sporočilnost.
• Tematika potovanj, migracij in begunstva.
Predstavitev
Učno enoto sestavljajo:
1. Učna priprava;
2. podroben opis pouka, vaj in gradiva;
3. didaktično gradivo;
4. preverjanje in ocenjevanje;
5. pedagoški dnevnik;
6. slikovno gradivo;
7. bibliografija.

Na podlagi že izvedenega šolskega projekta o migracijah je učiteljica predlagala učencem potovanje. Izhodišče zanj so bile pesmi furlanskih avtorjev. Učenci so ob analizi metrike in vsebine analizirali tudi svoja čustva. Dejavnost je spodbujala njihovo kreativnost v obliki pisanja pesmi in drugih načinov izražanja svojih čustev. Poezija je tako pomembna priložnost, da razumemo polnost življenja.

Klikni na spodnjo povezavo in si oglej posnetek o izvedenih dejavnostih:
https://vimeo.com/276688406
(password/geslo: DoCri1).
Jezik
furlanski; italijanski