Le quattro stagioni - L’albero vanitoso di Nicoletta Costa (Štiri letni časi. Samovšečno drevo Nicolette Costa)

Delovni sklop
3.1.3
Tipologija datoteke
učne enote
Stopnja šole
vrtec z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji
Osebe
Ferko Erika
Ciljne skupine
predšolski otroci ; učitelji
Predmeti
italijanski jezik J1; spoznavanje narave
Vsebine
  • spoznavanje letnih časov
  • poslušanje, pomnjenje pesmi
Predstavitev
Otroci naredijo krog, zaprejo oči in štejejo do 10, odprejo oči, začnejo z aktivnostmi: poslušajo besedilo, interpretirano tudi s kretnjami, poslušajo besedilo s CD-ja, nato ga z vzgojiteljico zapojejo in gestikulirajo, razdelijo se v skupine, vsaka skupina opravlja dejavnosti na temo letnih časov (igra spomina, barvanje, risanje drevesa z listi, prepoznavanje junakov iz besedila …), na koncu se ponovno združijo v krogu, zaprejo oči, štejejo do 10, odprejo oči.

Klikni in si oglej e-izobraževanje o poučevanju italijanščine kot J1 v Sloveniji.

Jezik
italijanski