Literatura na stičišču 1

Delovni sklop
3.1.5
Tipologija datoteke
učbenik
Stopnja šole
osnovne šole v Sloveniji; prvostopenjske srednje šole v Italiji
Osebe
Batagelj Barbara; Bergnach Anita; Bratina Hana; Costantini Lionella; Curk Mateja; Gonano Biancamaria; Horvat Mija; Janašković Erna; Konič Tamara; Lavrenčič Maruša Mugerli; Poniž Katja Mihurko ; Prinčič Nataša; Špolad Nataša Manfreda; Srebotnjak Pavletič Vanda; Toroš Ana; Uršič Katjuša; Vaupotič Aleš; Velišček Anika; Žagar Anej; Zobec Miha
Vključeni razredi
zadnji razred osnovne šole v Sloveniji - zadnji razred prvostopenjske srednje šole v Italiji
Ciljne skupine
dijaki; profesorji; učenci; učitelji
Predmeti
furlanski jezik in književnost; geografija; italijanski jezik in književnost; slovenski jezik in književnost; zgodovina
Vsebine
Književnost v slovenskem, italijanskem, furlanskem in nemškem jeziku, ki nastaja in je nastajala na programskem območju (goriško in videmsko območje Furlanije - Julijske krajine, Italija ter Goriška regija, Slovenija).
Predstavitev
Učbenik je razdeljen na poglavja, ki obravnavajo različne teme, ki se ponavljajo v delih na zadevnem programskem območju: zemlja, kmečko življenje, reke, potres 1976, migracije, identiteta, goriška meja, literarni prostori Gorice. Vsako poglavje ima kot prvo uvodno motivacijo, sledijo biografski podatki o avtorjih ter branje in analiza izbranih književnih odlomkov. Kot nadgradnja je ob koncu možna še komparativna obravnava prebranih književnih del v danem poglavju ter naloge za poustvarjalno delo.

Klikni in si oglej e-izobraževanje o manjšinski literaturi in literaturi obmejnega območja.
Jezik
furlanski; italijanski; slovenski