Model informiranja in svetovanja za čezmejne študente

Delovni sklop
3.3.3
Tipologija datoteke
model
Stopnja šole
univerza
Osebe
Kovačič Kuzmič Martina; Krmac Nina; Mezgec Maja
Ciljne skupine
učenci
Predstavitev
Za oblikovanje modela za svetovanje in informiranje smo predhodno analizirali različne strateške, operativne in zakonske dokumente ter analizirali trenutno stanje na področju priznavanja poklicnih kvalifikacij ter študija in zaposlitve čezmejnih študentov. Model smo oblikovali na podlagi potreb in težav, ki so jih predstavili študenti Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete (v nadaljevanju: UP PEF). Tako je bil model oblikovan posebej za to fakulteto, vendar ponuja možnost prilagoditve in uporabe na drugih fakultetah in univerzah.
Jezik
italijanski; slovenski