Moje telo v prostoru (za vrtec)

Delovni sklop
3.1.3
Tipologija datoteke
učne enote
Stopnja šole
vrtec s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji
Osebe
Brezigar Sara; Burolo Sara; Cesar Biserka; Croselli Martina; Derganc Ester; Grafenauer Danijel; Zver Sofija
Vključeni razredi
vrtec (otroci stari od 3–4 leta)
Ciljne skupine
3–4 letni otroci; starši; učitelji
Vsebine
Otroci širijo svoje besedišče: poimenujejo dele telesa, čutila, čustvena stanja in doživljanja, usvojijo prostorskei pojme terglagole za poimenovanje dejanj.
Predstavitev
Otroci spoznavajo in poimenjujejo dele telesa, ustrezno poimenjujejo čutila in njihovo vlogo, spoznavajo besede za dejanja, ki jih izvajajo ob posnemanju gibov, dramatizirajo izmišljene vsebine. Z različnimi pedagoškimi sredstvi in metodami se otroci seznanijo z besediščem in pomenom na področjih telesa, giba in govora ter usvojijo  izrazje, ki se nanaša na lastni jaz in druge.
Kot prikaz navedenih aktivnosti sta posneta dva krajša filma, kjer otroci usvajajo navedene učne cilje:
• Deli telesa v dvojicah;
• Pesmica o delih telesa.

Klikni in si oglej e-izobraževanje o poučevanju slovenščine kot J1 v Italiji.
Jezik
slovenski