https://youtu.be/ZRZVvHWwM3k
https://youtu.be/_4F-PvdJ9qE
https://youtu.be/fhIs_2y_rfw
https://youtu.be/UKzklnmH8GY
https://youtu.be/PqYTzFzw3rk

Moje telo v prostoru

Delovni sklop
3.1.3
Tipologija datoteke
učne enote
Stopnja šole
osnovne šole
Osebe
Brezigar Sara; Cesar Biserka; Croselli Martina; Grafenauer Danijel; Zver Sofija
Vključeni razredi
vsi razredi osnovne šole s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji.
Ciljne skupine
6-11 letni učenci; starši; učitelji
Predmeti
slovenščina; športna vzgoja
Vsebine
  • športna vzgoja
  • gibanje
  • razvijanje orientacije v prostoru
  • igre
Predstavitev
Učenci razvijajo veselje do športnih dejavnosti, obvladujejo svoje telo v različnih položajih, navajajo se na upoštevanje pravil, utrjujejo slovensko besedišče, razvijajo orientacijo v prostoru, spoznavajo nove pojme, kot sta na primer vrsta in kolona, z gibalnimi vajami usvajajo prostorske pojme na/pod/pred/za, sproščeno izvajajo različne štafetne igre.
  • Pozor na povelje! Kolona po 4;
  • Klobuček, kje si? Pod sošolcem;
  • Klobuček, kje si? Na sošolcu;
  • Pozor na povelje! Kolone in vrste;
  • Štafetne igre.
Klikni in si oglej e-izobraževanje o poučevanju slovenščine kot J1 v Italiji.
Jezik
slovenski