https://youtu.be/5KIrQALW4c0
https://youtu.be/3MldCWzyjSk

Oblačila (za vrtec)

Delovni sklop
3.1.3
Tipologija datoteke
učne enote
Stopnja šole
vrtec s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji
Osebe
Brezigar Sara; Burolo Sara; Cesar Biserka; Croselli Martina; Derganc Ester; Grafenauer Danijel; Zver Sofija
Vključeni razredi
vrtec (otroci stari od 3–6 let)
Ciljne skupine
3–6 letni otroci; starši; učitelji
Vsebine
Otroci se seznanijo z novim besediščem za poimenovanje oblačil, obutve, različnih dodatkov  in glagoli za poimenovanje dejanj (sleči/obleči, obuti/sezuti itd.).
Predstavitev
Otroci spoznavajo in poimenujejo različne vrste oblačil, ločujejo primerna in neprimerna oblačila glede na letni čas in kraj bivanja, razločujejo in poimenujejo oblačila na sebi, uporabljajo besede za dejanja, ki se nanašajo na oblačenje in obuvanje.
Kot prikaz navedenih aktivnosti sta posneta dva krajša filma, kjer otroci usvajajo navedene učne cilje:
• Zebe me;
• Vroče je.

Klikni in si oglej e-izobraževanje o poučevanju slovenščine kot J1 v Italiji.
Jezik
slovenski