Priročnik za čezmejne študente

Delovni sklop
3.3.1
Tipologija datoteke
priročnik
Osebe
Kovačič Kuzmič Martina; Krmac Nina; Mezgec Maja
Predstavitev
Priročnik se vključuje v tretji sklop aktivnosti, v podrazdelku Podpora študentom in diplomantom pri postopkih priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij, zlasti za področje vzgoje in izobraževanja. Nastal je kot rezultat številnih aktivnosti, ki so skupaj vodile k temeljiti preučitvi problemskega področja in k seznanitvi z ovirami, ki nastajajo na njem. Namen priročnika je nuditi jasne odgovore in praktične usmeritve za ciljne uporabnike v konkretni situaciji med postopki priznavanja izobraževanja in poklicnih kvalifikacij v čezmejnem prostoru.
 
Jezik
slovenski