https://youtu.be/pAQB3Sw4OTc
http://www.youtube.com/watch?v=G7Yc35YrmhM

Sore e sot aghe (Nad in pod vodo)

Delovni sklop
3.1.3
Tipologija datoteke
učne enote
Stopnja šole
osnovna šola v Italiji
Osebe
Facini Linda; Zossi Anna
Vključeni razredi
tretji
Ciljne skupine
8–9 letni učenci; učitelji
Predmeti
naravoslovje
Vsebine
• Plavanje.
• Odziv različnih materialov v stiku z vodo.
• Oblikovanje hipotez o obnašanju materialov na podlagi razpoložljivih informacij.
• Razporeditev izvedenih opazovanj in zbranih podatkov.
Predstavitev
Učno enoto sestavljajo:
1. Učna priprava;
2. podroben opis pouka, vaj in gradiva;
3. didaktično gradivo;
4. preverjanje in ocenjevanje;
5. pedagoški dnevnik;
6. oblikovanje zgodbe in slikovno gradivo.

Delo učiteljic v razredu razvija temo plavanja, ki je kurikularna tema osnovne šole. V ta namen učenci opazujejo obnašanje različnih materialov v vodi ter lastnosti in značilnosti vode. Razred usvaja znanstveno metodo tako, da učenci oblikujejo hipoteze, opravljajo preizkuse in iz njih izpeljejo zaključne zakonitosti fizike. Ob koncu učitelj predstavi lik Arhimeda. Zanimanje zanj med otroki spodbudi tako, da skupaj oblikujejo zgodbo, ki pripoveduje o znanstvenikovem življenju. Otroci izdelajo tudi podmornico.
Jezik
furlanski; italijanski