V stanovanju

Delovni sklop
3.1.3
Tipologija datoteke
učne enote
Stopnja šole
osnovne šole
Osebe
Brezigar Sara; Cesar Biserka; Croselli Martina; Grafenauer Danijel; Zver Sofija
Vključeni razredi
vsi razredi osnovne šole s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji
Ciljne skupine
6-11 letni učenci; starši; učitelji
Predmeti
slovenščina
Vsebine
Širjenje besedišča: predmeti v stanovanju, gospodinjski aparati in kuhinjski pripomočki, domača opravila. 
Predstavitev
Pravilno poimenovanje gospodinjskih aparatov, njihov opis, poimenovanje dejanj (npr. likati, sesati ...). Učenci utrjujejo poznavanje slovenskih besed, znajo opisati delovanje gospodinjskih aparatov, spoznavajo in utrjujejo glagole, povezane s stanovanjskimi opravili, utrjujejo sklanjatve (odgovarjajo na vprašanje kje, kam itd.).

Klikni in si oglej e-izobraževanje o poučevanju slovenščine kot J1 v Italiji.
Jezik
slovenski