https://youtu.be/aO_56pUgzYk

"...come i fasûi inte cite..." (Kot fižol v kozici …)

Delovni sklop
3.1.3
Tipologija datoteke
učne enote
Stopnja šole
osnovna šola v Italiji
Osebe
Cargnelli Sonia; Pozzebon Tamara
Vključeni razredi
drugi
Ciljne skupine
7–8 letni učenci; učitelji
Predmeti
naravoslovje; umetnost
Vsebine
• Temeljne razlike med živalskim in rastlinskim svetom
• Različne vrste semen
• Fižolov poganjek
• Eksperimentalna metoda
• Listi za preverjanje
Predstavitev
Učno enoto sestavljajo:
1. Učna priprava;
2. podroben opis pouka, vaj in gradiva;
3. didaktično gradivo;
4. preverjanje in ocenjevanje;
5. pedagoški dnevnik;
6. slikovno gradivo;
7. bibliografija.
Učiteljevo delo v razredu je sestavljeno iz dveh delov: prvi del je namenjen pogovoru o setvi, še posebej o sajenju fižola, v drugem delu pa so predvidene igre (igra spomin in domino), različne dejavnosti in branje zgodbe, ki bogati besedišče otrok.
Jezik
furlanski; italijanski