Didaktika jezikov v stiku za poučevanje sosedskih jezikov

Delovni sklop
3.2
Stopnja šole
1. stopenjska srednja šola v Italiji; osnovna šola v Sloveniji
Osebe
Cavaion Irina Moira
Ciljne skupine
učitelji
Predstavitev

Izobraževanje obsega predstavitev učne enote o poučevanju italijanščine in slovenščine kot sosedskih jezikov prek didaktike jezikov v stiku. Namenjeno je predvsem učiteljem in profesorjem, ki poučujejo na šolah z večinskim učnim jezikom: na slovenskih šolah v Sloveniji, kjer je predviden pouk italijanščine (tretje vzgojno-izobraževalno obdobje), in na italijanskih šolah v Italiji, kjer je predviden pouk slovenščine (javne in zasebne srednje šole prve stopnje). Izobraževanja se sicer lahko udeležijo tudi učitelji drugih šol in jezikovnih tečajev za odrasle.

Predvidenih je 5 ur izobraževanja, od katerih so 4 ure v obliki predavanj in delavnic ter 1 ura v obliki dejavnosti na spletnem portalu Edmodo.
Predavanja in delavnice (4 ure) obsegajo:

  • teoretični uvod o metodologiji didaktike jezikov v stiku;
  • predstavitev ciljev;
  • predstavitev gradiva, ki so ga v sklopu projekta oblikovale učiteljice v primorskih slovenskih šolah v Sloveniji in profesorice v prvostopenjskih italijanskih šolah v tržaški pokrajini;
  • delavnico, kjer bodo udeleženci poskusno oblikovali gradivo o didaktiki jezikov v stiku v sodelovanju s predavateljico ter učiteljicami in profesoricami, ki so izvajale dejavnosti učne enote.

 

E-izobraževanje (1 ura) predvideva pripravo dejavnosti na spletnem portalu Edmodo pod vodstvom predavateljice. Potekalo bo po predavanjih in delavnici.

Kdaj in kje: četrtek, 21. februarja 2019, od 15.00 do 19.00 - Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (Cankarjeva 5, Koper)

Predavateljica: Irina M. Cavaion (Slovenski raziskovalni inštitut / Istituto sloveno di ricerche SLORI)

Prijave zbiramo ločeno
:

  • za učitelje in profesorje v Italiji: a) prek spletne platforme SOFIA (www.istruzione.it/pdgf) – za pedagoške delavce, zaposlene za nedoločen čas; b) po mailu eduka2@slori.org – za vse ostale pedagoške delavce;
  • za učitelje v Sloveniji: spletna prijava na Izobraževanje o medkulturnih didaktičnih strategijah v čezmejnem prostoru projekta EDUKA2 prek spletne prijavnice Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF v Kopru od 7. februarja 2019.
Jezik
italijanski; slovenski