https://youtu.be/Zrao6I1T5Aw

Tal zardin de scuele o ai scuviert che... (Na šolskem dvorišču sem spoznal...)

Delovni sklop
3.1.3
Tipologija datoteke
učne enote
Stopnja šole
osnovna šola v Italiji
Osebe
Nonino Angela; Vidic Emanuela
Vključeni razredi
prvi in drugi
Ciljne skupine
6–8 letni učenci; učitelji
Predmeti
matematika; naravoslovje; umetnost; zemljepis
Vsebine
• Življenjski krog rastlin.
• Rastline na zelenih območjih – šolsko dvorišče (trava, detelja in regrat).
• Klasifikacija rastlin.
• Predstavitev prostora in njegovih elementov.
Predstavitev
Učno enoto sestavljajo:
1. Učna priprava;
2. podroben opis pouka, vaj in gradiva;
3. didaktično gradivo;
4. preverjanje in ocenjevanje;
5. pedagoški dnevnik;
6. oblikovanje zgodbe in slikovno gradivo;
7. bibliografija.

Učiteljice so načrtovale in izvedle učno enoto, ki obravnava vertikalno vrtnarjenje. Tema se približuje otrokovim izkušnjam: ob ročnem delu razvijajo jezikovne in medpredmetne kompetence. Delo se začne na vrtu, kjer otroci izvajajo konkretne dejavnosti opazovanja, merjenja, risanja itd. Ob sajenju in preučevanju življenjskega kroga izbrane rastline so se otroci naučili ceniti pomen časa in potrpežljivosti.

Klikni na spodnjo povezavo j in si oglej posnetek Siôr Corn:
https://vimeo.com/277619759
(password/geslo: Corn). 
Jezik
angleški; furlanski; italijanski