rezultati iskanja: Znanstvene objave
Znanstvene objave trovati: 8
Znanstveni članek "Doing Content and Language Integrated Learning With a Minority Language: a Teacher Development Model"
Avtor
Vir
"International Journal of Linguistics" 12(3)
Stran
61-83
Znanstveni članek "Teaching Minority Literature: the Case of Trieste"
Avtor
Vir
"Razprave in gradivo - Treatises and Documents" n. 83, 2019
Stran
83-93
Znanstveni članek "Sporazumevalna zmožnost v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji"
Avtor
Vir
"Razprave in gradivo - Treatises and Documents" n. 83, 2019
Stran
67-82
Znanstveni članek "Priprava učnih gradiv za poučevanje slovenščine v Furlaniji - Julijski krajini: študija primera in razvojne možnosti"
Avtor
Vir
"Razprave in gradivo - Treatises and Documents" n. 83, 2019
Stran
51-66
Znanstveni članek "Manjšinski jeziki med Italijo in Slovenijo – zakaj potrebujemo čezmejno šolstvo?"
Avtor
Vir
"Razprave in gradivo - Treatises and Documents" n. 83, 2019
Stran
35-50
Znanstveni članek "Cross-Border Higher Education for Primary School Teachers: The Case at the Italo-Slovene Border"
Avtor
Vir
"Razprave in gradivo - Treatises and Documents" n. 83, 2019
Stran
21-34
Znanstveni članek "Refleksija vloge učitelja v čezmejnem prostoru"
Avtor
Vir
"Razprave in gradivo - Treatises and Documents" n. 83, 2019
Stran
5-19
Znanstveni članek "Slovene-Friulian-Italian Literary Connections at the Beginning of the 20th Century: The Case of Alojz Gradnik and Select Friulian and Italian authors"
Avtor
Vir
"Interlitteraria" 22/2 (2017)
Stran
386-396