https://youtu.be/_UjL2VcXggg
https://youtu.be/eadNL6qXBKg
https://youtu.be/RTXmDcB_pFI
https://youtu.be/POCqOQsuYzA
https://youtu.be/4NdOJNzQXIE
https://youtu.be/eazpO4fi_WE
https://youtu.be/FH59IAb_G7E

E-izobraževanje didaktike jezikov v stiku in sosedskih jezikov

Delovni sklop
3.2
Stopnja šole
srednje šole prve stopnje; tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
Osebe
Cavaion Irina Moira
Ciljne skupine
starši; učitelji
Predstavitev

E-tečaj didaktike jezikov v stiku in sosedskih jezikov izobražuje učitelje za delo z didaktičnimi modeli za poučevanje italijanščine oz. slovenščine kot sosedskih jezikov z uvajanjem in krepitvijo osebnih in virtualnih stikov med vrstniki; tečaj je namenjen učiteljem, ki delajo na šolah z večinskim učnim jezikom, torej na slovenskih šolah v Sloveniji, kjer je predviden pouk italijanščine kot J2 (tretje vzgojno-izobraževalno obdobje), in na italijanskih šolah v Italiji, kjer je predviden pouk slovenščine kot TJ (srednje šole prve stopnje).

E-izobraževanje sestavlja 7 posnetkov: 

 1. Kaj je didaktika jezikov v stiku? 
  Posnetek predstavlja temeljne principe in teorije didaktike jezikov v stiku.
 2. Didaktika jezikov v stiku po modelu CoBLaLT (Contact Based Language Learning and Teaching)
  V tem posnetku spoznamo model za rabo didaktike jezikov v stiku. 
 3. Sosedska jezika: slovenščina in italijanščina
  V tem posnetku predavateljica obrazloži pomen, vlogo in funkcijo sosedskih jezikov v didaktiki jezikov v stiku. 
 4. Načrtovanje učne enote o didaktiki jezikov v stiku 
  Posnetek obrazloži, kako oblikovati učno enoto s pomočjo didaktike jezikov v stiku.                       
 5. Dejavnosti virtualne didaktike jezikov v stiku 
  Posnetek predstavlja virtualne dejavnosti, ki so značilne za didaktiko jezikov v stiku.
 6. Didaktika jezikov v stiku: dejavnosti na srečanjih in v razredu
  Posnetek predstavlja dejavnosti didaktike jezikov v stiku, ki jih lahko izvajamo na srečanjih.                                                                              
 7. Orodja didaktike jezikov v stiku: avtobiografija čezmejnega stikanja
  Posnetek uvodno predstavi avtobiografijo čezmejnega stikanja kot orodje samorefleksije pri didaktiki jezikov v stiku.

Klikni in si naloži učno enoto o didaktiki jezikov v stiku in sosedskih jezikov.

 
Jezik
italijanski; slovenski