Mreža in strateški Dokument

Funkcionalno mrežo čezmejnega sodelovanja EDUKA2 je sestavljalo 31 šol v Italiji in Sloveniji, tri univerze, trije raziskovalni inštituti ter ustanove narodnih in jezikovnih manjšin.
V nadaljevanju navajamo seznam soudeleženih subjektov.
Enotni strateški dokument o skupnih didaktičnih modelih.

Raziskovalni inštituti ter ustanove narodnih in jezikovnih manjšin:

  • Inštitut za narodnostna vprašanja - Ljubljana
  • Slori - Slovenski raziskovalni inštitut - Trst
  • Società Filologica Friulana (Furlansko filološko društvo) Graziadio Isaia Ascoli - Videm

Univerze:

  • Università (Univerza) Ca’ Foscari - Benetke
  • Univerza na Primorskem - Pedagoška fakulteta - Koper
  • Univerza v Novi Gorici

Šole v Furlaniji - Julijski krajini:

Šole v Sloveniji